Ako sa prihlásiť


Stiahnite si prihláškový formulár, vyplňte ho a zašlite mailom ako prílohu na našu mailovú adresu mangotravel@mangotravel.sk, prípadne požadované údaje napíšte priamo do mailu. Formulár môžete aj vyplniť, vytlačiť a zaslať poštou na adresu MANGO TRAVEL, Medená 29, 811 02 Bratislava. Prihláška - Cestovná zmluva je platná po podpise oboch zmluvných strán. Súčasťou prihlášky sú aj Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch MANGO TRAVEL a podpisom Cestovnej zmluvy objednávateľ dáva najavo, že s nimi súhlasí. Miesto na zájazde je definitívne zarezervované až po zaplatení 50%-nej zálohy.

prihlaska.doc